Επικοινωνία

Μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω Facebook (πιο γρήγορο στην απάντηση και με δυνατότητα διαλόγου) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  careteos@hol.gr ή participants.gr@businesstalents.com

Επίσης τηλεφωνικά στο κινητό 6944 474499, για τυχόν ερωτήσεις, απορίες.

Συνεργάτης

About

Η Praxis MMT είναι εταρία εξειδικευμένη εδώ και 40 χρόνια και κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Προσομοιωτών τρίτης γενιάς και εξελιγμένων μεθόδων αναπαράστασης της αγοράς, μοντέλων προβλέψεων και εξάσκησης. Προμηθεύει με επιχειρηματικούς προσομοιωτές  , πανεπιστήμια σχολές και εταιρίες παγκοσμίως, και διογνανώνει τα πιο έγκυρα Business Games σε διεθνές επίπεδο.