Παροχή Συμβουλών

 • Συμβουλή 1η : Για να διοικήσετε την εταιρία σας με επιτυχία

  Η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής, του marketing, των χρηματοοικονομικών, των logistics και ανθρώπινων πόρων. Από αυτούς τους 5 τομείς Αποφάσεων θα πρέπει να πάρετε μια κερδοφόρα απόδοση που θα ωφελήσει την εταιρία και όλους όσους σχετίζονται  με αυτή: τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους πελάτες. Και αυτό θα ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας.

 • Συμβουλή 2: Η ανάλυση είναι σύγκριση

  Αναλύστε τι κάνει ο ανταγωνισμός και επηρεάζει την επιχείρησή σας. Συγκρίνετε το Σχέδιό σας με αυτό των ανταγωνιστών σας. Ο άνθρωπος περνάειι τη ζωή του συγκρίνοντας και επιλέγοντας αποφάσεις. Στην Διοίκηση επιχειρήσεων συμβαίνει το ίδιο.

  Να το πούμε διαφορετικά : Τι κάνει κάθε ανταγωνιστής και τι επιτυγχάνει με αυτές τις κινήσεις του;

 • Συμβουλή 3: Υπολογίστε σωστά την Τιμή

  Αν πουλάτε κάτι σε μια τιμή που είναι χαμηλότερη από ό,τι σας κοστίζει για να παραχθεί και να μεταφερθεί, θα χάσετε χρήματα. Και αν στα κόστη παραγωγής και μεταφοράς προσθέσετε τα γενικά έξοδα λειτουργίας, τις αποσβέσεις, την επικοινωνία (διαφήμιση-προωθήσεις) … θα χάσετε πολύ περισσότερα. Θα πουλάγατε κάτι για λιγότερο από ό, τι σας κοστίζει να το παράγετε ?

 • Συμβουλή 4: Η “τοποθέτηση” των μαρκών

  Οι χάρτεςθέσης΄των πρόϊόντων στην αντίληψη των καταναλωτών, στους οποίους υπάρχουν κάποιοι άξονες για τις εταιρίες που ανταγωνίζονται, μας λένε δύο πράγματα:

  • Ότι οι άξονες, είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία εκτιμώνται  από τους αγοραστές (στα οποία δίνουν αξία).
  • Το πώς γίνεται αντιληπτή κάθε μάρκα  σε σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά.

  Η έρευνα μας δίνει τους άξονες χωρίς ονομασία, δηλαδή, θα πρέπει να ερμηνεύσετε τι σημαίνουν.

  Αυτό που σας τοποθετεί σε μια θέση είναι η διαφημιστική πρόταση /καμπάνια, αυτή μιλάει για την μάρκα σας με μηνύματα άμεσα και έμμεσα (σιωπηρά). Βλέποντας το τι μεταφέρει κάθε μάρκα με την καμπάνια της και που την “τοποθετούν” οι καταναλωτές, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τους άξονες.

  Μία Συμβουλή: οι άξονες δεν ονομάζονται Χ και Υ, όπως είναι σύνηθες, ονομάζονται Φ και T που είναι τα αρχικά των δύο λέξεων που αποτελούν τα χαρακτηριστικά (στα αγγλικά N & Τ όπως θα το δείτε στιην Έρευνα).

  Είναι εύκολο να καταλάβετε αυτό που σημαίνουν, παρατηρήστε την πραγματικότητα και τις διαφημιστικές προτάσεις.

 • Συμβουλή 4.1: Επεξήγηση των χαρτών “θέσης” μαρκών

  Σχετικά  με τους χάρτες της ‘Τοποθέτησης’ (‘θέσης’) της μάρκας,  που οι ομάδες θα βρουν στις έρευνες αγοράς (βλ. σελ.22 του Σεναρίου), παραθέτουμε την διευκρινιστική επεξήγηση που είχαμε στείλει καιμε email.

  Κάθε χάρτης ‘τοποθέτησης’ μαρκών εκδίδεται με τους άξονες, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, σε μια μελέτη που υλοποιείται με την τεχνική των Μη-Μετρικών Πολυδιάστατων Κλιμάκων, ακρωνύμιο NMMS στα αγγλικά.

  Κανείς δεν μπορεί να λάβει μια σωστή απόφαση για την ‘θέση’, αν δεν γνωρίζει σε τι αποδίδουν αξία οι καταναλωτές σχετικά με το προϊόν (τι εκτιμούν σ’αυτό). Στο Σενάριό μας αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που αναμένουν οι καταναλωτές από τα προϊόντα Γάλα L και  Γιαούρτι Τ.
  Αυτό στο οποίο οι καταναλωτές αποδίδουν αξία, τα χαρακτηριστικά, είναι αυτό που αντιπροσωπεύεται στους δύο άξονες του χάρτη ‘τοποθέτησης’.

   Ο χάρτης μας δίνει αυτό που οι καταναλωτές εκτιμούν στις μάρκες και αυτό που σκέφτονται γι’ αυτές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους. Η μάρκα της εταιρίας θα αξιολογείται από τους καταναλωτές ανάλογα με αυτό που τους μεταδίδει η διαφήμιση, από το άμεσο ή και το έμμεσο μήνυμά της.

  Η κάθε ΔιαφημιστικήΠρόταση (Παράρτημα Σεναρίου) τοποθετεί την μάρκα σε μία θέση στο χάρτη, δεδομένου ότι μεταδίδει κάποια χαρακτηριστικά (απευθείας ή εμμέσως), που έχουν αξία για τους καταναλωτές (οι άξονες).

  Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ομάδεςείναι να ακολουθήσουντην ίδια διαδικασίαόπως και στηνπραγματικότητα, που είναι απλή και γρήγορη. Να δούν ποιά μηνύματα μεταφέρει η διαφήμισή τους και πως τοποθετούνται στον χάρτη, και αυτό για όλες τις μάρκεςπου βρίσκονται σε ανταγωνισμό στην αγορά.

  Με βάση τα παραπάνω, αν  Χ είναι το χαρακτηριστικό στο οποίο δίνουν αξία οι καταναλωτές, όσο πιο μακριά βρίσκεται από το μηδέν (0,0) και όσο πιο κοντά στον άξονα, τόσο περισσότερο X θα πρέπει να θεωρείται η μάρκα. Και το ίδιο συμβαίνει με τον άξονα / χαρακτηριστικό Υ.
  Τα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια στην περίπτωση των δύο προϊόντων. Υπάρχουν τρείς κατηγορίες αγοραστών:
  • αυτοί που τους αρέσει το προϊόν με χαρακτηριστικό Χ, που είναι το 40% των αγοραστών,
  • αυτοί που τους αρέσει το προϊόν να είναι Υ, που είναι ένα άλλο 40%
  • και ένα μικρότερο, 20%, όσοι τους αρέσει το προϊόν να είναι λίγο Χ και λίγο Υ.

  Οι κατηγορίες δεν είναι στατικές, δηλαδή ένα άτομο από μία κατηγορία μπορεί να καταλήξει να αγοράσει ένα προϊόν που απευθύνεται σε άλλη κατηγορία, επειδή βρίσκεται πολύ κοντά του σε χαρακτηριστικά (εγγύτητα στο χάρτη) ή εξαιτίας των  άλλων μεταβλητών όπως η τιμή, η διανομή, η προώθηση …

  Η Διαφήμιση, εκτός από την τοποθέτηση στο χάρτη, μεταδίδει και μια εικόνα ποιότητας. Αυτή η ποιότητα είναι αντιληπτή υποκειμενικά καθώς η αντικειμενική ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί από τους καταναλωτές.
  Κανένας από τους δύο άξονες δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητα.

   

 • Συμβουλή 6: Να έχουμε έσοδα ή κέρδη, να δημιουργήσουμε αξία

  Να έχουμε πωλήσεις ή να κερδίζουμε; Το σημαντικό δεν είναι να έχουμε πολλά έσοδα από τις πωλήσεις. Το σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε μια καλή κερδοφορία, να έχουμε ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα.

  Δημιουργώντας ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορείτε να έχετε διάφορους στόχους, και όλοι μπορεί να είναι ενδιαφέροντες, αλλά υπάρχει ένας είναι πάνω από όλους του υπόλοιπους. Είναι ο στόχος της δημιουργίας αξίας, να κάνουμε κάτι πιο ελκυστικό από αυτό που παραδοσιακά κάνουμε και αυτό να ωφελεί τους πελάτες σας. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσετε αξία για τους μετόχους (τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της εταιρίας) και αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν παρέχουμε οφέλη. Στο Σενάριο που λειτουργείτε και βιώνετε σας έχουν δώσει χρήματα (αρχικό κεφάλαιο) για να τα διαχειρισθείτε, με σκοπό, δημιουργήσετε αξία. Λάβετε υπόψη σας το εξής :Ο μέτοχος μπορεί να είστε εσείς.

  Θα πρέπει να διαχειρισθείτε τα χρηματοοικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους, την παραγωγή και το marleting, για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αξία. Μπορείτε να το κάνετε.

 • Συμβουλή 5: Αν δεν ερευνήσεις, χάθηκες

  Έρευνα και ανάλυση. Αν δεν έχετε αγοράσει τις έρευνες αγοράς (μελέτες)  δεν θα μπορείτε να γνωρίζετε τι συμβαίνει, τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας. Αφιερώστε κονδύλια σ” αυτές (δεν είναι πολλά σε σύγκριση με άλλα έξοδα), ερευνήστε. Αν δεν το κάνετε θα χαθείτε.

  Θυμηθείτε ότι στον κόσμο της εργασίας / επιχειρήσεων υπάρχει η αλληλοσυσχέτιση, αυτό που κάνουν οι άλλοι σας επηρεάζει και το αντίστροφο. Ο κύκλος της διοίκησης των επιχειρήσεων γίνεται 4 φάσεις: Ανάλυση, Σχεδιασμός (προγραμματισμός), Εκτέλεση και Έλεγχος. Τα αποτελέσματα είναι η φάση του Ελέγχου, αλλά χωρίς Έρευνες τι ελέγχετε ;

  Θα πρέπει να δείτε τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας και τι επιτυγχάνουν με τις κινήσεις τους. Παραγγείλτε τις Έρευνες Αγοράς. Η εταιρία σας δεν λειτουργεί μόνη στην αγορά !

 • Συμβουλή 7: Οι Προωθήσεις, δίκοπο μαχαίρι
  Οι προωθητικές ενέργειες έχουν τρεις στόχους: 1. Να επηρεάσουμε άμεσα έναν ανταγωνιστή 2. Να εισέλθει η εταιρία μας σε μία αγορά, ένα κανάλι 3. Να εξαντλήσουμε τα αποθέματα. Στα καταναλωτικά προϊόντα συνήθως οι εταιρίες χάνουν χρήματα, διότι το περιθώριο κέρδους ανά μονάδα είναι πολύ μικρό. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, εάν οι πωλήσεις ανέβουν πολύ στην προώθηση μπορεί να παραχθεί μεγάλη απώλεια, οπότε χρησιμοποιείστε τις με σύνεση και συμφέρουν όταν έχετε ενδιαφέρον να πετύχετε έναν από τους τρεις στόχους.Υπάρχουν προσφορές που είναι πιο ελκυστικές από ό, τι άλλες . Δεν μπορείτε να βάλετε λίγες μονάδες σε προώθηση, να την περιορίσετε. Ο περιορισμός είναι ο χρόνος, όπως στον εμπορικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στη δική μας περίπτωση διαρκούν μεταξύ 15 και 20 ημερών.
 • Συμβουλή 8: Τα εργαλεία ελέγχου

  Υπάρχουν δύο τύποι μέσων ελέγχου : οι λογαριασμοί της εταιρίας και της αγοράς .
  Οι Λογαριασμοί είναι αυτοί που μας λένε πώς πηγαίνει η εταιρία και είναι τρεις :

  - Ο Ισολογισμός.
  Με το Ενεργητικό (αυτά που έχει η εταιρία) και το Παθητικό (τι οφείλει η εταιρία ). Το Παθητικό περιέχει υποχρεώσεις που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: καθαρές Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση. Η Καθαρά Θέση αποτελείται αποκλειστικά από τα Ίδια Κεφάλαια και το Κέρδος. Και γιατί είναι στο Παθητικό τα Ίδια Κεφάλαια και το Κέρδος ; Επειδή η εταιρία τα οφείλει στους μετόχους, είναι δικά τους.

  - Ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών, κοινώς ονομάζεται Λογαριασμός Αποτελεσμάτων. Σε αυτόν υπάρχουν τρία αποτελέσματα : ο λογαριασμός εκμετάλλευσης  (το αποτέλεσμα από την κανονική δραστηριότητα-σκοπό της επιχείρησης), ο λογαριασμός των έκτακτων αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιές εκτός της κύριας δράσης της εταιρίας, π.χ. αν μια πιτσαρία πουλήσει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα που έχει θα είναι ένα έκτακτο αποτέλεσμα, όχι συχνό), και ο λογαριασμός των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (αυτά που καταβάλλονται ή εισπράττονται σε ενέργειες με χρήματα, όπως οι τόκοι ενός δανείου).

  - Οι χρηματοροές, που ονομάζονται επίσης ταμειακές ροές, οι οποίες είναι οι εγγραφές των πληρωμών και εισπράξεων. Και οι οποίες στο τέλος πηγαίνουν σε ένα μέρος του Ενεργητικού του Ισολογισμού και ονομάζεται Ταμείο (δηλαδή, τα χρήματα  που έχετε), ή Διαθέσιμα, ή Μετρητά και Ισοδύναμα μετρητών ή Ταμείο και Τράπεζες … ( Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ονομάσουμε το ίδιο πράγμα). Στον προσομοιωτή το έγγραφο αυτό δεν παρουσιάζεται λόγω της ευκολίας του υπολογισμού του : τόσα έχω, τόσα πληρώνω, τόσα εισπράττω,  οπότε τόσα έχω τώρα.

  Οι έλεγχοι της αγοράς, ο δεύτερος τύπος εργαλείου ελέγχου, είναι οι έρευνες /μελέτες αγοράς. Οι οποίες μας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να δράσουμε. Στον προσομοιωτή έχετε πολλούς διαφορετικούς τύπους ερευνών. Δεν είναι όλες όσες υφίστανται, αλλά είναι οι απαραίτητες για να διοικήσετε την εταιρία σας.

  Αυτά τα εργαλεία θα ελέγχουν ό, τι κάνετε στην εταιρία, σε όλους τους τομείς : χρηματοοικονομικά, παραγωγή, ανθρώπινοι πόροι και marketing.

 • Συμβουλή 9: Χρηματοοικονομικά και Παραγωγή

  Όταν μια εταιρία παράγει κάτι έχει ένα κόστος (εργατικού προσωπικού ή/και πρώτων υλών  ή/και ενέργειας ή/και χρημάτων … απόλυτα συνδεδεμένο με την παραγωγή). Αυτό το κόστος παραγωγής που πηγαίνει ; που αντικατοπτρίζεται στα εργαλεία ελέγχου ;  Αντανακλάται στα στοιχεία Ενεργητικού του Ισολογισμού. Είναι κάτι που η εταιρεία κατέχει .

  Εάν το προϊόν πωλείται, τότε η αξία του φεύγει από την αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού και πηγαίνει στο Λογαριασμό Κερδών ή Ζημιών (ή Λογαρισμό Αποτελεσμάτων). Εάν δεν πουλήθηκαν τα προϊόντα, παραμένουν στον Ισολογισμό.

  Ένας μνημονικός κανόνας : Όταν παράγεται κάτι μετατρέπονται  χρήματα σε ένα προϊόν. Είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού, και σε αυτή δεν υπάρχει κανένα κέρδος ή ζημιά, συνεπώς δεν μπορεί να πάει στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. Αλλά αν το πουλήσετε, τότε είναι που μπορεί να υπάρχει κέρδος ή ζημιά  (ελπίζουμε το πρώτο, αλλιώς είναι κακό) . Εάν υπάρχει μόνο μετασχηματισμός, παραμένει στο Ενεργητικό. Κάθε λίτρο προϊόντος που δεν πουλάτε, το κόστος παραγωγής του παραμένει στο Ενεργητικό. Αυτό που πουλάτε, το κόστος παραγωγής του πηγαίνει στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κερδών και ζημιών) .

  Όλοι στην ζωή μας έχουμε έναν Ισολογισμό και ένα Λογαριασμό Αποτελεσμάτων (αν και δεν το βλέπουμε). Μπορείτε να αγοράσετε ένα ποδήλατο. Έχετε μετασχηματίσει τα χρήματα σε ένα ποδήλατο. Πού πάει ; Στο Ενεργητικό σας. Είναι κάτι που έχετε. Τον επόμενο χρόνο το πουλάτε. Φεύγει από το Ενεργητικό, δεν το έχετε πιά, και στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων πρέπει να βάλετε :  Έσοδα από πώληση του ποδηλάτου 100, και αμέσως το κόστος ποδηλάτου 200. Επομένως χάσατε 100.

   

 • Συμβουλή 10: Συστήματα Εμπορικής Διανομής

  Χονδρεμπόρους ή Υποκαταστήματα ; Η απόφαση σχετικά με τη χρήση των χονδρεμπόρων και των Υποκαταστημάτων της εταιρίας σας  ανταποκρίνεται όπως και κάθε επιχειρηματική απόφαση σε δύο κριτήρια : το κόστος και τα οφέλη που συνεπάγονται.

  Στον προσομοιωτή έχουμε δύο πιθανά εμπορικά συστήματα διανομής, τα πιο συνήθη στην πραγματικότητα. Να διανέμετε  (να εμπορεύσεθε) με το δικό σας δίκτυο, προσλαμβάνοντας και αναθέτοντας σε ένα δικό σας Διευθυντή το Υποκατάστημά σας, ή με ένα ξένο δίκτυο (χονδρεμπόρων). Μπορούμε να επιλέξουμε το ένα ή το άλλο, ή μικτές λύσεις .

  Η απόφαση είναι δική σας και επηρεάζει δύο τομείς αποφάσεων, τις χρηματοοικονομικές και τις εμπορικές (marketing). Η χρηματοοικονομική λειτουργία  πρέπει να θέσει την ερώτηση : Από πόσα έσοδα πωλήσεων και πάνω (μονάδες που πωλούνται λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο κέρδους) θα είναι πιο κερδοφόρα η μία είτε η άλλη επιλογή. Η απάντηση είναι ότι από μια δεδομένη ποσότητα είναι φθηνότερο να επιλέξουμε την μία από τις δύο αποφάσεις.

  H εμπορική λειτουργία (marketing) πρέπει να θέσει την ερώτηση : Ποιό θα είναι πιο αποτελεσματικό, ένα ιδιόκτητο δίκτυο ή ένα ξένο δίκτυο πωλητών που ανήκουν σε ένα χονδρέμπορο ;

  Καθώς όλοι οι εμπορικοί τομείς της κάθε χώρας είναι ίσοι, αυτό που θα είναι καλύτερο για ένα τομέα θα είναι καλύτερο και για όλους τους άλλους.

   

 • Συμβουλή 11: Θέση απόλυτη και σχετική

  Κάθε φορά που υιοθετείτε την ίδια διαφημιστική πρόταση (καμπάνια) θα τοποθετηθείτε στην ίδια θέση στο χάρτη. Αν είστε σε μια καλή θέση, π.χ. στο (8.2) έχετε μια καλή απόλυτη τοποθέτηση. Αλλά φανταστείτε ότι άλλες 2 εταιρίες έχουν τοποθετηθεί σαν εσάς, η μία στο (8,2) ή άλλη πολύ κοντά,  ενώ και μία τρίτη στο (2.8). Συνεπώς, η σχετική θέση σας δεν είναι τόσο καλή, είστε σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλες 2 μάρκες τις οποίες ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται ως πολύ παρόμοιες. Αντίθετα, η σχετική θέση της εταιρίας που είναι στο (2.8) είναι πολύ καλή, γιατί είναι μόνη (οι καταναλωτές την ξεχωρίζουν). Όποτε μπορείτε, γιατί δεν μπορείτε πάντα, διαφοροποιηθείτε. Είναι βασική αρχή για να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό.

 • Συμβουλή 12: Ζήτηση

  Ο αριθμός των μονάδων που πωλούνται δεν συμπίπτει απαραίτητα με εκείνο των μονάδων που ζητούνται. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου η σύμπτωση δεν είναι δεδομένη, η πρώτη όταν η διαθέσιμη παραγωγή της εταιρείας είναι μικρότερη από την ζήτηση που επιτυγχάνεται (ανάλωση των αποθεμάτων)  και η δεύτερη, όταν αντίθετα, διαθέτει ένα πλεόνασμα παραγωγής που  θα καλύψει ζήτηση που δεν ικανοποιήθηκε, που δημιουργήθηκε αλλά δεν εξυπηρετήθηκε από άλλες εταιρίες. Έτσι, η σύγκριση των δύο αριθμών είναι μία πληροφορία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες εταιρείες.

  Η συμπεριφορά της αγοράς είναι τέτοια που προσπαθεί να ικανοποιήσει όλη τη ζήτηση που δημιουργείται από τις εταιρίες. Συχνά, για να το πετύχει αυτό, πηγαίνει σε εταιρίες των οποίων η διαθέσιμηπαραγωγή υπερβαίνει την δική τους ζήτηση.

 • Συμβουλή 13: Επικοινωνία και φθίνουσες αποδόσεις

  Όταν δημιουργούμε ένα Σχέδιο (πρόγραμμα) Επικοινωνίας (διαφήμισης) πρέπει να λάβουμε διάφορες αποφάσεις που καταλήγουν σε τρία βασικά ερωτήματα :

  - Σε ποιούς φθάνει το πρόγραμμά μου ;  Αυτή είναι η κάλυψη, που είναι το ποσοστό εκείνων που ήρθαν σε επαφή με τη διαφήμιση μου επί του συνόλου αυτών που θα έπρεπε να φτάσει.

  - Πόσο χρειάζεται (να αγοράσω) ;  Αυτή είναι η πίεση, ο αριθμός επαναλήψεων (επαφών) που έχω σ” αυτούς που φθάνω. Ο αριθμός των σποτ.

  - Πώς επικοινωνώ;  Αυτή είναι η πρόταση/ καμπάνια (το δημιουργικό), το μήνυμα που θα μου δώσει μια “θέση’. Είναι η αντίληψη της μάρκας μου (στο μυαλό των καταναλωτών).

  Υπάρχει ένα ερώτημα που είναι κεντρικής σημασίας στο «Πόσο χρειάζεται»​​, επειδή αφορά μία μεγάλη χρηματοδοτική επένδυση και πρέπει να την  ποσοτικοποιήσουμε με βάση ένα «νόμο», αυτόν της “φθίνουσας απόδοσης” . Σύμφωνα με την “φθίνουσα απόδοση’, όσο αυξάνεται η προσπάθεια και η επένδυση, η απάντηση  θα είναι κατά κάτι μικρότερη.

  Με ένα παράδειγμα : Η εταιρία μου κάνει μια επένδυση σε διαφήμιση 100.  Με αυτή επιτυγχάνω πωλήσεις 200. Τώρα όμως, αυξάνω σε 200 την διαφήμιση και οι πωλήσεις φθάνουν 300. Αλλά δεν είναι 400. Έχω διπλασιάσει την επένδυση, αλλά η απόδοση (απάντηση) δεν διπλασιάζεται. Η απόδοση μειώνεται (είναι φθίνουσα) σε σχέση με την προσπάθεια που πραγματοποίησα.

  Αυτός ο νόμος ισχύει στην διαφήμιση και σε πολλά άλλα θέματα στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το σημαντικό πράγμα είναι να προσπαθήσουμε να μάθουμε από ποιό σημείο αρχίζει να μειώνεται η απόδοση. Από ποιό ποσό αρχίσει να είναι αναποτελεσματική. (Ξοδεύουμε περισσότερα απ’όσο αποδίδει).

   

 • Συμβουλή 14: Το κόστος των αποθεμάτων

  Η διατήρηση αποθεμάτων (ή στοκ) έχει ακριβό κόστος, που δεν αφορά μόνο στο κόστος συντήρησης που μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις που τη συνοδεύουν. Αν έχω αποθέματα προϊόντων αξίας 1 εκατ. ευρώ, σημαίνει ότι αντί να έχουμε αυτά τα χρήματα σε μετρητά ή σε λογαριασμό, τα διατηρώ σε αγαθά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε προβλήματα ρευστότηταςειδικά αν ο όγκος των αποθεμάτων που εμπορευμάτων που δεν πωλήθηκαν είναι πολύ υψηλός.

  Για να δημιουργήσει αξία το “γύρισμα” των αποθέμάτων είναι απαραίτητο η ροή των πωλήσεων να είναι σχετικά συνεχής. Οι εταιρίες μετατρέπουν τα προϊόντα σε χρήματα που επανεπενδύονται κατά την επόμενη περίοδο, και ούτω καθεξής. Αν αυτός ο κύκλος επιβραδύνει ή ακόμα και σταματήσει, τα οικονομικά προβλήματα αρχίζουν να πνίγουν την εταιρία.

  Παρακολουθήστε το απόθεμά σας και να προσπαθήστε να το ελαχιστοποιήσετε. Συνήθως τα αποθέματα κρύβουν προβλήματα διαχείρισης της εταιρία, ποιυ μπορεί να καταλήξουν να βλάψουν σοβαρά τα αποτελέσματά σας.

   

 • Συμβουλή 15: Η μείωση των αποθεμάτων

  Μπορεί μια εταιρία να καταρρεύσει από επιτυχία ; Φυσικά. Όταν μεώνονται  τα αποθέματα σας, σημαίνει ότι η παραγωγή σας είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανοί πελάτες σας έψαχναν  για το προϊόν σας στα ράφια και καθώς δεν το βρήκαν, αγόρασαν το προϊόν από τον ανταγωνισμό. Αυτό έχει διάφορες επιπτώσεις που παραθέτουμε.

  Η πρώτη είναι ότι η απόδοση της διαφημιστικής σας επένδυσης είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Θα έχετε δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση απ” όση μπορείτε να καλύψετε, άρα μια χαμηλότερη επένδυση θα ήταν αρκετή. Επίσης, έχει στείλει πελάτες προς τους ανταγωνιστές σας, άρα τους έχετε κάνει δώρο μέρος της επένδυσής σας. Και σαν να μην ήταν αυτά αρκετά,  οι πιθανοί πελάτες σας «απογοητευμένοι« που δεν βρήκαν το προϊόν σας, μπορεί  στο μέλλον να ψάχνουν να βρούν στον ανταγωνισμό  αυτό που δεν έχουν βρεί σ’εσάς.

  Προγραμματίστε  καλά την παραγωγή σας και το εμπορικό σας σχέδιο (με τις επενδύσεις στη διαφήμιση). Τα λάθη πληρώνονται, και ακριβά.

 • Κόστος Αποθήκευσης
  Το κόστος αποθήκευσης στα κέντρα διανομής είναι ελάχιστο, γιατί τα προϊόντα δεν μένουν εκεί παρά μία ημέρα το πολύ, είναι transit για τα καταστήματα λιανικής. Αν σας μείνει απόθεμα απούλητο, επσιτρέφει στο εργοστάσιο όπου δνε έχει κόστος αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχετε να υπολογίσετε κάτι ούτε να πάρετε Απόφαση, καθώς δεν είναι δυντόν να ξέρετε τις πωλήσεις και ποιές ποσότητες διακινήθηκαν ή έμειναν. Αυτά τα υπολογίζει ο Προσομοιωτής και θα τα δείτε σαν κόστος στα Αποτελέσματα που θα πάρετε την επομένη ημέρα από την κατάθεση των Αποφάσεων (κάθε Τετάρτη πρωί).
 • Συμβουλή 16: Κυκλική σκέψη

  Είναι θεμελιώδες να γνωρίζετε τους ανταγωνιστές σας και γι” αυτό θα πρέπει να προσπαθήσετε να μάθετε πώς σκέφτονται. Κανονικά οι άνθρωποι τείνουμε να επαναλάβουμε τις συμπεριφορές που μας έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα και θα αλλάξουμε μόνο όταν τα πράγματα μας πάνε στραβά. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να πλεονέκτημά σας. Σκεφτείτε τις κινήσεις που θα κάνουν κατά πάσα πιθανότητα οι άλλοι πριν κάνετε τις δικές σας. Να θυμάστε ότι το κέρδος σας δεν εξαρτάται μόνο από εσάς, αλλά από το τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας. Αυτό  είναι έτσι στην προσομοίωση αλλά και στην πραγματική ζωή.

  Ο τρόπος να τους γνωρίσετε είναι μέσα από τις Έρευνες Αγοράς που μπορείτε να παραγγείλετε. Εκεί φαίνονται οι Αποφάσεις και Αποτελέσματα των ανταγωνιστών σας, έτσι μπορείτε να συγκρίνετε τι έκαναν αυτοί καλά ή/και καλύτερα από εσάς…

  Να θυμάστε : όπως και στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει άριστη απόφαση, υπάρχει απόφαση καλύτερη ή χειρότερη έναντι του ανταγωνισμού!

   

 • Νόμος “αντί-dumping”
  Υπάρχει ένας νόμος, που είναι γνωστός σαν νόμος «αντί-ντάμπινγκ«, σύμφωνα με τον οποίο μια εταιρία δεν μπορεί να πουλήσει κάτω του κόστους παραγωγής.
  Αυτό που κάνει ο προσομοιωτής  είναι ότι αφαιρεί από την ΠΛΤ (Προτεινόμενη Λιανική Τιμή) το περιθώριο του λιανεμπόρου. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το κόστος της παραγωγής. Αυτό το κόστος είναι 0,68 στο Γάλα.
  Αν βάλετε μία ΠΛΤ 0,80 και ένα περιθώριο κέρδους 0,13, η αφαίρεση μας  δίνει ότι πουλάτε στον λιανέμπορο στα 0,67 : κάνετε ντάμπινγκ. Ο προσομοιωτής σε αυτές τις περιπτώσεις βάζει το περιθώριο κέρδους στο μηδέν και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα πουλήσετε τίποτα. Μην παραβαίνετε το νόμο, μην “ρίχνετε” (dump) τις τιμές.
 • Σενάριο Μηδενικού Κέρδους

  Το Σενάριο που χρησιμοποιούμε, είναι «μηδένικού κέρδους« (ονομάζεται επίσης «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» – “zero sum game»). Αυτό σημαίνει ότι αυτό που πουλάει μια εταιρία το χάνει μία άλλη. Αν κάνουμε μια τηλεφωνική κλήση μέσω μίας εταιρία τηλεφωνίας, είναι μια κλήση έχασε μία άλλη εταιρία. Αν έχετε αγοράσει ένα γιαούρτι ΦΑΓΕ,  είναι ένα γιαούρτι που δεν πούλησαν οι ανταγωνιστές της.

  Στον προσομοιωτή, το Σενάριο  είναι «μηδένικού κέρδους«. Αυτό που πουλάει μια εταιρία δεν καταφέρνει να το πουλήσει μία άλλη. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εφαρμόζεται η Αρχή της Αλληλοσυσχέτισης.

   

 • Κέρδος και Κόστος

  Σε κάθε απόφαση στη ζωή εκτιμούμε συνήθως αυτά τα δύο πράγματα: τι μπορώ να κερδίσω και τι μου κοστίζει. Στις επιχειρήσεις είναι το ίδιο, αξιολογείτε το  όφελος που θα σας αποφέρει η λήψη μιας απόφασης και το κόστος που έχει, αυτό το οποίο θα κοστίζει η απόφαση.

 • Τι κάνει ο Προσομοιωτής;

  Αναπαριστά πιστά ό,τι συμβαίνει και στον πραγματικό κόσμο, τον κύκλο του Management, της Διοίκησης Επιχειρήσεων:
  Ανάλυση – Σχεδιασμός – Εκτέλεση – Έλεγχος

  Θα πρέπει να αναλύσετε Το ΣΕΝΑΡΙΟ. Από αυτό θα προκύψει μία σειρά από Αποφάσεις, που συνθέτουν το Επιχειρηματικό Σχέδιο (“Business Plan” ή “Πλάνο Δράσης’) της ομάδας-εταιρίας σας για το 1ο έτος λειτουργίας της.

  Καταχωρείτε τα δεδομένα των αποφάσεών σας στον Προσομοιωτή, ο οποίος εκτελεί το Σχέδιό σας. Στη συνέχεια, το Σχέδιό σας όπως και αυτά των ανταγωνιστών σας θα δώσει εταιρικά αποτελέσματα, δηλ. ο Προσομοιωτής θα σας απαντήσει με την κερδοφορία (ή ζημιά) και τον ισολογισμό σας.

  Εδώ αρχίζει η φάση του ελέγχου, όπου θα αξιολογήσετε τις αποφάσεις σας και αυτές των ανταγωνιστών (αν έχετε αγοράσει Έρευνες Αγοράς), προκειμένου να συντάξετε το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο για το 2ο έτος.

  Στη διαδικασία αυτή συλλέγετε βαθμούς, έως και τα Ημιτελικά (9 εταιρικά έτη μετά τα 2 Δοκιμαστικά), με στόχο να προκριθείτε στον μεγάλο εθνικό Τελικό για να διεκδικήσετε τα Βραβεία.
  Ο Προσομοιωτής που θα χρησιμοποιήσεις είναι ένας MMT46, ένας από τους πλέον πλήρεις, ισχυρούς και πραγματικούς.

 • Τι σημαίνει να Διοικώ ;
  Να κατευθύνω, να βαδίζω πρός ένα σκοπό ή συγκεκριμένο τόπο.Να ευθυγραμμίζω τις προθέσεις και τις πράξεις προς τον  συγκεκριμένο σκοπό, να έχω Στόχους.
  Να παίρνω αποφάσεις που επηρεάζουν την εταιρία μου και την αγορά προς τον σκοπό που έχω. Να συντονίζω τις λειτουργίες της επιχείρησης (Παραγωγή, Marketing, Χρηματοοικονομικά, Ανθρώπινο Δυναμικό), μέσω των αποφάσεων αυτών.

  Να εκτελώ τον κύκλο Διοίκησης : Ανάλυση των στοιχείων που διαθέτω, Δημιουργία Σχεδίου με Λήψη Αποφάσεων, Εκτέλεση των Αποφάσεων (έργο του προσομοιωτή εδώ), Έλεγχος σε σχέση με τους στόχους μου και τις κινήσεις του Ανταγωνισμού.

  Επομένως : Ό,τι κάνετε στο Διαγωνισμό BUSINESS TALENTS και αύριο θα κάνετε στη θέση εργασίας που σας προσφέρουν οι ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ.

   

 • Ποιός είμαι;

  Διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρίας που θα πρέπει να οδηγήσεις στην επιτυχία. Γι’ αυτό, θα πρέπει να κάνεις επιτυχή Επιχειρηματικά Σχέδια (business plans) που θα αλληλεπιδρούν με τις άλλες εταιρίες που ανταγωνίζονται τη δική σου. Εάν νομίζεις ότι οι συγκινήσεις είναι σημαντικές, σαν διευθυντικό στέλεχος θα έχεις πολλές.

  Τώρα είσαι Φοιτητής ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/Κολλεγίου 17-29 ετών, προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή απόφοιτος (έως 2 έτη) για να έχεις δικαίωμα συμμετοχής.

  Για το αύριο, χτίσε το μέλλον σου συμμετέχοντας στον ΒΤ 2016-17  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με Προσομοιωτή και ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ.

  Το “περιεχόμενο” του ΒΤ : πρακτική άσκηση, εμπειρία, εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προετοιμασία για το μέλλον, εφόδια “απασχολησιμότητας’, δίπλωμα, Βραβεία, δώρα, Βιογραφικό, το μέλλον μου, ξεκίνημα καριέρας, KARIERA.GR

  Όλα αυτά στο BUSINESS TALENTS Διαγωνισμό & Ημέρες Καριέρας 2016-17.
  .

   

 • Η Αρχή της Αλληλοσυσχέτισης

  Η Αρχή της Αλληλοσυσχέτισης συνίσταται στο ότι κάθε ενέργεια που κάνει μία άλλη  εταιρίας επηρεάζει την δική σας , και το αντίστροφο. Αυτό πχ που κάνει η Pepsi επηρεάζει την Cola Coca.  Συνεπώς, βρισκόμαστε σε ένα σενάριο όπου οι αποφάσεις μιας εταιρίας επηρεάζουν όλες τις άλλες εταιρίες με τις οποίες ανταγωνίζεται. Κάποιες περισσότερο από άλλες, αλλά όλες.

  Μία απόφαση σε ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο δεν είναι καλή ή κακή per se (από μόνη της ) απλά είναι καλύτερη ή χειρότερη, ανάλογα με τις αποφάσεις των ανταγωνιστών .

  Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε για τον προσομοιωτή υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείτε, ένα MMT. Οι αποφάσεις σας δεν κρίνονται από τον προσομοιωτή.  Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει, τις αποφάσεις τις αξιολογεί η αγορά στην οποία υπάρχουν περισσότερες εταιρίες. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που κακώς ονομάζονται προσομοιωτές, ται οποία προδικάζουν τις αποφάσεις, που εκτιμούν εκ των προτέρων αν μια απόφαση είναι καλή ή όχι. Με αυτούς, θα είστε σε ανταγωνισμό με τον προσομοιωτή , όχι με τις άλλες εταιρίες .

  Στο Business Talents, δεν ανταγωνίζεσθε τον προσομοιωτή, αυτός δεν προδικάζει τις αποφάσεις σας, θα ανταγωνισθείτε άλλες εταιρίες . Για παράδειγμα, ένας μισθός των 100 Ευρώ είναι υψηλός ή χαμηλός, ένα περιθώριο κέρδους 5 λεπτών είναι καλό ή κακό; Για σύγκριση πρέπει να βασιστείτε στους μισθούς που πληρώνουν οι ανταγωνιστές και τα περιθώρια που προσφέρουν οι άλλες εταιρείες.

  Χρησιμοποιείτε ένα πολύ καλό προσομοιωτή στον οποίο αναπαριστάται η πραγματικότητα, στην οποία κάτι είναι καλύτερο ή χειρότερο, ανάλογα με αυτό που κάνουν οι ανταγωνιστές που παίζουν. Ανταγωνίζεσθε εναντίον τους επειδή παρεμβαίνουν σ” εσάς, και εσείς σ” αυτούς. Αυτή είναι η Αρχή της Αλληλοσυσχέτισης  (ή αλληλοπαρεμβολής).

   

   

 • Εδώ θα βρεις την παροχή Συμβουλών που θα χρειαστείς

  Από τώρα, πριν αρχίσει ο Διαγωνισμός Business Talents, αλλά και όταν ξεκινήσει τον Δεκέμβριο (με τα 2 δοκιμαστικά έτη) και τον Φεβρουάριο (με την επίσηση έναρξη και βαθμολόγηση), εδώ θα βρεις μερικές καλές συμβουλές για να διοικήσεις την εταιρεία σου.

  Όταν αρχίσουμε, μην ξεχάσεις να ρίχνεις που και που μια ματιά σε αυτό το τμήμα.

  Καλή τύχη και την τύχη πρέπει κανείς να την κυνηγά.

Οργανωτικά θέματα

 • Διαδικασία Εγγραφής στο “BUSINESS TALENTS Διαγωνισμό & Ημέρες Καριέρας”

  Με την ΕΓΓΡΑΦΗ σας στο  BUSINESS TALENTS, εγγράφεστε ταυτόχρονα στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με Προσομοιωτή και στις ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ και αποκτάτε το δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα 27 Μαΐου 2017, στις συναντήσεις, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, workshops που θα γίνουν από τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, αναζητώντας ΤΑΛΕΝΤΑ για Θέσεις Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες κάνουν αυτές. Το Βιογραφικό σας θα προωθηθεί  σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (θα έχουν προσβαση σ’αυτό συνεχώς).

  Δικαίωμα Εγγραφής στο “BUSINESS TALENTS Διαγωνισμό & Ημέρες Καριέρας’, έχουν όλοι όσοι φοιτούν σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα σαν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και Απόφοιτοι (έως 2 έτη διπλωματούχοι) μεταξύ 17 και 29* ετών.

  Διαδικασία εγγραφής Ομάδας:

  1. Πρώτα σχηματίζετε μία Ομάδα-’Εταιρία” από 3 ή 4 μέλη του Εκπαιδευτικού σας Ιδρύματος (μπορεί να είναι από διαφορετικό έτος ή Τμήμα) και ορίζετε έναν εκπρόσωπό της. Επιτρέπονται επίσης ομάδες μικτές, από διαφορετικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αν δηλωθεί σαν “κύριο” Ε.Ι. αυτό του εκπροσώπου και ενημερωθεί ένας καθηγητής.
  2. Κάνοντας κλικ στο ΕΓΓΡΑΦΗ ή στο «Το Μέλλον σου/Εγγραφές», ο εκπρόσωπος  της ομάδας εισάγει το email του και το όνομα της Ομάδας/Εταιρίας.
  3. Ο εκπρόσωπος θα λάβει μετά από λίγα λεπτά μήνυμα email με ένα σύνδεσμο για να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να συμπληρώσει τα emails των άλλων μελών.
  4. Τα μέλη της ομάδας θα λάβουν ένα μήνυμα email για να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους.
  5. Όταν όλοι θα έχουν επιβεβαιώσει, θα θεωρείται ότι η ομάδα έχει καταχωρηθεί και θα λάβουν όλοι από ένα μήνυμα email –ότι έγινε σωστά η καταχώριση- μαζί με τον κωδικό πρόσβασης στον προσομοιωτή.
  6. Στο μενού στην κορυφή της ιστοσελίδας βρίσκεται ο σύνδεσμος “Πρόσβαση στον Προσομοιωτή”
  7. Η πρόσβαση στον Προσομοιωτή θα είναι ανοικτή από τις 23Φεβρουαρίου 2016,  ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού με Προσομοιωτή.
  8. Μέχρι τότε ενημερώνεσθε από την ιστοσελίδα μας και το Facebook για τα επόμενα βήματα και σημαντικές ειδήσεις.
  9. Το Σενάριο, το κείμενο που περιγράφει την εταιρία σας, την αγορά, τις παραμέτρους στις οποίες θα λαμβάνετε Αποφάσεις που συγκροτούν τα Επιχειρηματικά σας Σχέδια, είναι ήδη ανηρτημένο στο “Παρόν σου-Εργαλεία/Υλικό”
  10. Δικαίωμα συμεμτοχής στις ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ έχετε από τη στιγμή που εγγράφεστε στο BUSINESS TALENTS, χωρίς να είναι προϋπόθεση συμμετοχής σας η πρόκριση στον Τελικό του Διαγωνισμού.

  Εάν είστε εκτός των ορίων ηλικίας του διαγωνισμού ΒΤ ή έχετε αποφοιτήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών, μπορείτε να μας στείλετε email για να  εξετάσουμε την περίπτωση.

 • Τι σημαίνει να είναι κανείς “Εκπρόσωπος” της Ομάδας;

  Είναι ένα μέλος της ομάδας, που θα ορισθεί να κάνει την αρχική Εγγραφή της ομάδας στο BUSINESS TALENTS. Τίποτα παραπάνω για εμάς τους διοργανωτές. (αν για εσάς είναι και ο Ήγέτης” της εταιρείας σας, είναι δική σας απόφαση).

  Είναι το άτομο που θα ξεκινήσει να κάνει την εγγραφή της ομάδας και στο οποίο θα σταλούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) σχετικά με το αν η εγγραφή έχει γίνει σωστά.
  Είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας με τους διοργανωτές του Διαγωνισμού και το μόνο που είναι απαραίτητο, είναι να έχει συχνή πρόσβαση στα email και να έχει την συνήθεια της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Αν η Ομάδα σας είναι μικτή (αποτελείται από φοιτητές διαφορετικών ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλεγίων/ ΙΕΚ, η Σχολή στην οποία φοιτεί ο εκπρόσωπος, θα καταγραφεί σαν η σχολή της Ομάδας.

  Το κάθε μέλος όμως στην ατομική του εγγραφή θα καταγράψει τη ΔΙΚΗ του Σχολή.

 • Πως αρχίζει κάθε Γύρος του Διαγωνισμού ΒΤ ;

  Κάθε φορά που ξεκινάει μια νέα Φάση, ένας νέος Γύρος, ο 1ος, 2ος, Ημιτελικά και Τελικός, θα αρχίζουμε από το «μηδέν«. Ξεκινάμε από τις αρχικές συνθήκες που βρίσκουμε στο Σενάριο, τον αρχικό Ισολογισμός που είναι ο ίδιος. Οι συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς είναι οι ίδιες (εκτός αν προηγουμένως ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές).

  Ό, τι συνέβη στο παρελθόν δεν επηρεάζει το μέλλον. Αν κάνουμε μια αναλογία με τους αγώνες αυτοκινήτων:  είναι διαφορετικοί αγώνες, το πώς θα τα πάτε στον ένα δεν επηρεάσει τον άλλο. Κάθε γύρος είναι μέρος της ίδιας γραμμής προς την έξοδο. Και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι ο κύκλος της διαδρομής είναι ο ίδιος (Το Σενάριο), αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν οι πιλότοι που ανταγωνίζονται ούτε οι  στρατηγικές που εφαρμόζουν.

  Η Βαθμολογία (“σκορ’) που επιτεύχθηκε σε κάθε σχέδιο, σε κάθε “Έτος”, αυτό παραμένει. Όπως και στους αγώνες, δεν επηρεάζει ο ένας τον άλλο, αλλά συσσωρεύετε τους βαθμούς που πετύχατε σε κάθε ένα.

   

 • Απαραίτητες Αποφάσεις

  Μία εταιρία να πραγματοποιήσει πωλήσεις σε ένα κανάλι, είναι απαραίτητο να λάβει αποφάσεις στους ακόλουθους τομείς :

  1. Παραγωγή : θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό των μονάδων, δεν είναι σε χιλιάδες αλλά σε εκατομμύρια . Για παράδειγμα , αν θέλουμε να παράγουμε 5 εκατομμύρια προϊόντα, θα εισάγουμε 5000000 (στην αποθήκευση ο προσομοιωτής τοποθετεί αυτόματα διαχωριστικό χιλιάδων ).

  2. Τιμή : Την Λιανική Τιμή (Προτεινόμενη ΛΤ) ή τιμή πώλησης στον καταναλωτή, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ . Ο προσομοιωτής δεν επιτρέπει «ντάμπινγκ» (πώληση σε τιμές κάτω του κόστους ). Συνεπώς, η ΠΛΤ που θα εισάγετε πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το άμεσο κόστος παραγωγής συν το περιθώριο κέρδους του λιανέμπορου.

  3. Περιθώριο κέρδους : Είναι η προμήθεια που λαμβάνει ο λιανέμπορος για να πουλάει το προϊόν σας. Αυτά τα δεδομένα πρέπει επίσης να εισαχθούν σε ευρώ, όχι σαν ποσοστό.

  4. Χώρος ραφιού : Ο χώρος, σε ποσοστό , που θέλει να πάρει την εταιρία με τα προϊόντα της στα ράφια προβολής του σημείου πώλησης. Δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει το σύμβολο του ποσοστού, μόνο τον αριθμό.

  5. Πωλητές: Εάν η εταιρία σας χρησιμοποιεί Υποκαταστήματα, και δεν εισάγει τον αριθμό των πωλητών και τον σταθερό μισθό στα κανάλια AS και AT, στα κανάλια αυτά δεν θα πουλήσει.

  Μετά την εισαγωγή των δεδομένων σε οποιοδήποτε ενότητα στον Προσομοιωτή, και πριν από τη μετάβαση στην επόμενη ενότητα , θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δισκέτας. Εάν δεν  αποθηκευθούν τα δεδομένα, θα χαθούν όσα εισάγατε.

  ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΤΟ ΕΠΙΧ.ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΤΕ.

 • Για να μπορείς να διοικήσεις, πρώτα πρέπει να ξέρεις πού βρίσκεσαι

  Στην ενότητα “Το Παρόν σου’, στην επιλογή “Εργαλεία/Υλικό” θα είναι διαθέσιμο αρχές Νοεμβρίου του 2016, το ΣΕΝΑΡΙΟ.

  Πρόκειται για ένα περιγραφικό κείμενο που πρέπει να διαβάσετε και να αναλύσετε, όχι να αποστηθίσετε. Περιέχει όλα τα θέματα και τις πληροφορίες που σαν Διευθυντές θα πρέπει να γνωρίζετε για να πάρετε τις αποφάσεις σας και να διοικήσετε μία εταιρία.
  Πέρα από το Σενάριο, έχετε στην διάθεσή σας δύο σημαντικά έγγραφα: Το Φύλλο Αποφάσεων και το Φύλλο Αποτελεσμάτων, ένα παράδειγμα των πληροφοριών που θα λαμβάνετε σαν αποτελέσματα.

 • Πότε πρέπει να εισάγω το Επιχειρηματικό Σχέδιο στον Προσομοιωτή ;
  Θα πρέπει να δείτε το πρόγραμμα στο Χρονοδιάγραμμα / Ημερολόγιο,  που βρίσκεται στο μενού “Το Παρόν σας”. 
  Είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε όχι μόνο την ημέρα αλλά και την ώρα (23:30).
  Ένα λεπτό μετά από αυτό τον χρόνο θα κλειδώνει η πρόσβασή σας στον προσομοιωτή, και δεν θα μπορείτε να εισάγετε καμία απόφαση του Σχεδίου σας.
  Αν δεν εισάγετε Επιχειρηματικό Σχέδιο για τα Έτη 2 και 3 κάθε Γύρου (1ος, 20ς, Ημιτελικά), η Ομάδα σας θα αυτο-αποκλεισθεί !
  ΠΡΟΣΟΧΗ στην αποήκευση δεδομένων.
 • Απορίες, ερωτήσεις, σχόλια …;

  Μέσω Facebook, στον ιστότοπο του Business Talents, θα λύνουμε απορίες και θα απαντούμε σε οποιοδήποτε θέμα θέσετε.

 • Μπορώ να μπω κιόλας στον Προσομοιωτή;

  Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2016, όταν θα ξεκινήσει ο Διαγωνισμός ΒΤ με δύο (2) Δοκιμαστικά Έτη  θα μπορείτε, με τον κωδικό πρόσβασης της ομάδας σας στον προσομοιωτή. Θα ανοίξει πάλι για την καθαρά διαγωνιστική περίοδο με βαθμολογία, στα μέσα Φεβρουαρίου 2017. Παρακολουθείτε το email σας / facebook για ενημερώσεις σχετικά.

  Ως τότε όμως μην μένετε άπρακτοι. Κατεβάστε και μελετήστε το ΣΕΝΑΡΙΟ, τα Φύλλο Αποφάσεων και Αποτελεσμάτων και αρχίστε την προετοιμασία των Αποφάσεών σας, σε “Συμβούλια” της “Εταιρίας” σας.

  Προτείνουμε να φτιάξετε ένα Excel (με Πωλήσεις, Εξοδα) για να κάνετε εναλλακτικές προσεγγίσεις αποφάσεων.

   

 • Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν στο BUSINESS TALENTS Διαγωνισμό & Ημέρες Καριέρας ;

  Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που είναι εγγεγραμμένος/η σε Ανώτατο ή Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελληνική επικράτεια (Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τ.Ε.Ι.) ή σε Ιδιωτικό Κολλέγιο (συμβεβλημένο με Α.Ε.Ι. εξωτερικού), σε Προπτυχιακό ή σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

  Επίσης όσοι αποφοίτησαν έως και 2 χρόνια πριν από αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

  Αν είναι μεταξύ 17 και 29 ετών  (εάν δεν είστε στο όριο ηλικίας, στείλτε μας email : careteos@hol.gr να εξετάσουμε την περίπτωση της αίτησης).