Βραβεία

Θα διανεμηθούν 10.000 ευρώ σε Βραβεία.

Οι 15 καλύτερες ομάδες του Τελικού θα λάβουν, κάθε μία, από  300 ευρώ.

Αυτό το βραβείο είναι για την πρώτη σε βαθμολογία ομάδα σε κάθε μία από τις 15 προσομοιώσεις που γίνονται στον τελικό.

Θα απονεμηθούν επίσης ειδικά βραβεία στις 5 καλύτερες ομάδες του Τελικού που θα πετύχουν τα υψηλότερα κέρδη για τις εταιρείες τους:

  • Πρώτη ομάδα:  700 €

  • Δεύτερη ομάδα: 600

  • Τρίτη ομάδα: 500

  • Τέταρτη ομάδα: 400

  • Πέμπτη ομάδα: 300

Τέλος τα Ε.Ι. από τα οποία προέρχονται οι 5 πρώτες νικήτριες ομάδες θα έχουν δικαίωμα χρήσης Προσομοιωτή αξίας 600 Ευρώ (ανά Ε.Ι.) εφόσον καταβάλουν αντίστοιχο αντίτιμο (έκπτωση 50% δηλ.)