Διαδικασία Εγγραφής Ομάδας:

  1. Πρώτα σχηματίζετε μία Ομάδα-’Εταιρία” από 3 ή 4 μέλη και ορίζετε έναν εκπρόσωπό της.
  2. Κάνοντας κλικ στο ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ στην ενότητα «Το Μέλλον σου/Εγγραφές», ανοίγει η αρχική φόρμα όπου  ο εκπρόσωπος  της ομάδας εισάγει  το όνομα της Ομάδας/Εταιρίας και το email του.
  3. Οταν επιβεβαιώσει, θα ανοίξει στον εκπρόσωπο μία φόρμα για να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να συμπληρώσει τα emails των άλλων μελών.
  4. Τα άλλα μέλη της ομάδας θα λάβουν έπειτα ένα μήνυμα email για να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους.
  5. Όταν όλοι θα έχουν επιβεβαιώσει, θα θεωρείται ότι η ομάδα έχει καταχωρηθεί και θα λάβουν όλοι από ένα μήνυμα email –ότι έγινε σωστά η καταχώριση- μαζί με τον κωδικό πρόσβασης στον προσομοιωτή.
  6. Στο μενού στην κορυφή της ιστοσελίδας βρίσκεται ο σύνδεσμος “Πρόσβαση στον Προσομοιωτή”
  7. Η πρόσβαση στον Προσομοιωτή θα είναι ανοικτή μετά τη λήξη των Εγγραφών,  με την έναρξη του Διαγωνισμού, και θα ανακοινωθεί στο Facebook & Website.
  8. Μέχρι τότε ενημερώνεσθε από την ιστοσελίδα μας και το Facebook για τα επόμενα βήματα και σημαντικές ειδήσεις.
  9. Με τον καινούργιο χρόνο να αναμένετε Το Σενάριο, το κείμενο που περιγράφει την εταιρία σας, την αγορά, τις παραμέτρους στις οποίες θα λαμβάνετε Αποφάσεις που συγκροτούν τα Επιχειρηματικά σας Σχέδια